برای ثبت نام به عنوان حمایت کننده، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کنید.

فرم ثبت نام حمایت کنندگان

0

ریال

0

ریال
نام حمایت کننده را وارد کنید.
# نام حمایت کننده نوع حمایت کننده قیمت وضعیت تاریخ درخواست
1 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حمایت کننده طلایی 0 ریال تایید شده 1395-10-19
2 مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حمایت کننده طلایی 0 ریال تایید شده 1395-10-19
3 وزارت امور خارجه حمایت کننده طلایی 0 ریال تایید شده 1395-10-19
login