تاریخ شروع گردهمایی
1395-10-28
تاریخ پایان گردهمایی
1395-10-29

گردهمایی مدیران کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

 

برگزار کنندگان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائیتهران- انتهای بزرگراه همت- دهکده المپیک

دانشگاه علامه طباطبائی 

حمایت کنندگان

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

login